Förlängd försöksperiod för förvaltningen av världsarvet Laponia

Regeringen har i dag beslutat om en förlängd försöksperiod för den nya förvaltningsorganisationen för världsarvet Laponia. Den förlängs med två år till och med 2016.

-         Den ansvariga föreningen Laponiatjuottjudus gör ett fantastiskt arbete i att gradvis överta ansvaret för förvaltningen av detta världsarv. För att ge det stöd som behövs och att övergångsprocessen går så smidigt som möjligt, vill vi förlänga försöksperioden så att föreningen kan arbeta i full skala under tre hela år, säger miljöminister Lena Ek.

Föreningen Laponiatjuottjudus har haft möjlighet att förvalta de nationalparker och naturreservat som ingår i världsarvet Laponia sedan regeringens beslut 2012. Laponiatjuottjudus består av samebyarna i Laponia, Gällivare och Jokkmokks kommuner, länsstyrelsen i Norrbottens län och Naturvårdsverket. Föreningens övertagande av förvaltningen från de statliga myndigheterna har skett gradvis och föreningen har kunnat verka fullt ut under 2014 och regeringen förlänger därför försöksperioden till och med 31 december 2016.

Mer information

Mer om förvaltningen av Laponia på Naturvårdsverkets webbplats: http://www.naturvardsverket.se/Var-natur/Skyddad-natur/Varldsarv/Laponia-i-Lappland/

Om oss

Miljö- och energidepartementet arbetar med frågor som rör minskade klimatutsläpp, en giftfri vardag, en hållbar energianvändning och att stärka den biologiska mångfalden på land och i vatten. Departementet ansvarar också för frågor som rör kretslopp och avfall, strålsäkerhet, skydd och skötsel av värdefull natur samt internationellt miljö- och energisamarbete. De 16 miljökvalitetsmålen är grunden för regeringens miljöpolitik och miljömålssystemet är den centrala, gemensamma plattformen för aktörer i det svenska miljöarbetet.

Prenumerera

Dokument & länkar