Fossilfritt Sverige till COP23

Under klimatmötet i Bonn, COP23, arrangerar Fossilfritt Sverige ett seminarium om hur vi kan uppnå en fossilfri basindustri. Svenska exempel från cement-, stål- och bränsleproduktion visar möjligheter och utmaningar för de branscher som traditionellt är förenade med de största utsläppen.

- Den tunga industrin är en viktig del av omställningen till ett fossilfritt samhälle. Genom svenska satsningar på fossilfria byggmaterial och bränslen kan vårt klimatarbete få globala effekter och samtidigt förbättra vår internationella konkurrenskraft, säger Svante Axelsson, nationell samordnare för Fossilfritt Sverige, som deltar i Sveriges delegation under klimatmötet.

När åtagandena från Parisavtalet ska infrias kommer marknaden för basindustrin att förändras. För att minska utsläppen och möta en ny sorts efterfrågan krävs stora investeringar i ny teknologi men det leder också till nya affärsmöjligheter och ekonomiska fördelar. Seminariet fokuserar på möjligheterna och utmaningarna för cement-, stål- och bränslebranschen; deras arbete idag, varför de måste visa vägen och vad de behöver för att göra de nödvändiga tekniksprång som behövs för att vi ska uppnå ett fossilfritt samhälle.

Medverkande:
Isabella Lövin, minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat
Svante Axelsson, nationell samordnare för Fossilfritt Sverige
Carl von Schantz, Lantmännen Agroetanol
Mårten Görnerup, Hybrit (samarbeten mellan SSAB, LKAB och Vattenfall)
Filip Johnsson, Chalmers Tekniska  Högskola
Magnus Edin, Sunpine

Tid: Torsdag 16 november 11.45-12.45
Plats: Room Tallinn, EU-Pavilion, Area A1 of the Bonn zone, Bonn

Svante Axelsson finns på plats i Bonn 14-17 november.

Kontakta:
Peter Söderberg, kommunikationsansvarig Fossilfritt Sverige,
070-310 57 97 peter.g.soderberg@regeringskansliet.se

Fossilfritt Sverige startades av regeringen inför klimatmötet i Paris 2015 och hittills har nästan 300 aktörer gått med. Svante Axelsson är nationell samordnare för Fossilfritt Sverige. Han fungerar som aktörernas länk till regeringen för att röja undan hinder och skapa förutsättningar för snabbare utsläppsminskningar.​

Taggar:

Om oss

Miljö- och energidepartementet arbetar med frågor som rör minskade klimatutsläpp, en giftfri vardag, en hållbar energianvändning och att stärka den biologiska mångfalden på land och i vatten. Departementet ansvarar också för frågor som rör kretslopp och avfall, strålsäkerhet, skydd och skötsel av värdefull natur samt internationellt miljö- och energisamarbete. De 16 miljökvalitetsmålen är grunden för regeringens miljöpolitik och miljömålssystemet är den centrala, gemensamma plattformen för aktörer i det svenska miljöarbetet.

Prenumerera

Media

Media