Ibrahim Baylan besöker Göteborg

Måndag den 14 maj besöker samordnings- och energiminister Ibrahim Baylan Göteborg. Han kommer bland annat att hålla en föreläsning om energiomställningen på Göteborgs universitet.

Tid: måndagen den 14 maj, kl. 11.20-14.00

Plats: Göteborg

11.20-12.30 Besök på ABF Göteborg Vuxenutbildning. Ibrahim Baylan hälsar på SFI-skola för att prata med eleverna om vikten av att rösta, att engagera sig politiskt och hur det är att vara politiker.

13.00-14.00 Föreläsning på Göteborgs Universitet. Ibrahim Baylan håller ett föredrag för studenter om Sveriges omställning till förnybar energi.

Båda aktiviteter är öppna för media.

För mer information, kontakta:

Sami Mashial
Pressekreterare hos
samordnings- och energi­minister
Ibrahim Baylan

076-144 17 03

www.regeringen.se/miljo

Taggar:

Om oss

Miljö- och energidepartementet arbetar med frågor som rör minskade klimatutsläpp, en giftfri vardag, en hållbar energianvändning och att stärka den biologiska mångfalden på land och i vatten. Departementet ansvarar också för frågor som rör kretslopp och avfall, strålsäkerhet, skydd och skötsel av värdefull natur samt internationellt miljö- och energisamarbete. De 16 miljökvalitetsmålen är grunden för regeringens miljöpolitik och miljömålssystemet är den centrala, gemensamma plattformen för aktörer i det svenska miljöarbetet.

Prenumerera

Dokument & länkar