Ibrahim Baylan besöker Nacka gymnasium

Fredagen den 18 maj träffar samordnings- och energiminister Ibrahim Baylan förskolebarn i Saltsjö-Boo samt elever och lärare på Nacka gymnasium. Syftet med besöket är att eleverna ska få ställa frågor om politik och demokrati.

Program:

09.00-09.45 Verksamhetsbesök Förskolan Lilla Tollare
Adress: Tollarevägen 2, Saltsjö-Boo

10.00-11.00 Verksamhetsbesök Nacka Gymnasium
Adress: Griffelvägen 17, Nacka

Media är välkommen att delta under besöket. Möjlighet till intervjuer finns. För mer information, kontakta pressekreterare Sami Mashial.

För mer information, kontakta:

Sami Mashial
Pressekreterare hos
samordnings- och energi­minister
Ibrahim Baylan

076-144 17 03

www.regeringen.se/miljo

Taggar:

Om oss

Miljö- och energidepartementet arbetar med frågor som rör minskade klimatutsläpp, en giftfri vardag, en hållbar energianvändning och att stärka den biologiska mångfalden på land och i vatten. Departementet ansvarar också för frågor som rör kretslopp och avfall, strålsäkerhet, skydd och skötsel av värdefull natur samt internationellt miljö- och energisamarbete. De 16 miljökvalitetsmålen är grunden för regeringens miljöpolitik och miljömålssystemet är den centrala, gemensamma plattformen för aktörer i det svenska miljöarbetet.