Ibrahim Baylan besöker Oskarshamn

Måndagen den 24 oktober besöker samordnings- och energiminister Ibrahim Baylan Oskarshamnsverken. Besöket inleds med samtal om kommunens arbete tillsammans med lokala politiker. Därefter träffar Ibrahim Baylan OKG:s ledning och fackliga företrädare och gör en rundvandring på Oskarshamnsverken.

Ministern finns tillgänglig för media kl.13.00.

Tid: kl. 13.00, tid för enskilda intervjuer
Plats: Mottagningshallarna, OKG Aktiebolag, Simpevarp 200                                                          

För mer information om besöket kontakta pressekreterare Gunilla Hjalmarson.

Välkomna!

Medtag presslegitimation.

För mer information, kontakta:

Gunilla Hjalmarson
Pressekreterare hos samordnings- och energiminister
Ibrahim Baylan
072-545 70 79

http://www.regeringen.se/miljo

Taggar:

Om oss

Miljö- och energidepartementet arbetar med frågor som rör minskade klimatutsläpp, en giftfri vardag, en hållbar energianvändning och att stärka den biologiska mångfalden på land och i vatten. Departementet ansvarar också för frågor som rör kretslopp och avfall, strålsäkerhet, skydd och skötsel av värdefull natur samt internationellt miljö- och energisamarbete. De 16 miljökvalitetsmålen är grunden för regeringens miljöpolitik och miljömålssystemet är den centrala, gemensamma plattformen för aktörer i det svenska miljöarbetet.