Ibrahim Baylan besöker Rudbeck gymnasium

Onsdagen den 30 maj träffar samordnings- och energiminister Ibrahim Baylan elever och lärare på Rudbeck gymnasium i Sollentuna. Besöket är det sista i en rad skolbesök som ministern gjort under våren i Stockholmsområdet. Bland annat har han besökt gymnasieskolor i Nacka, Upplands Väsby och Södertälje.

Program:

14:00-15:00 Besök på Rudbeck gymnasium
Samtal med elever och lärare där de får möjlighet att ställa frågor om politik och demokrati.
Plats: Aulan, Malla Silfverstolpes väg 3, Sollentuna

Media är välkommen att delta i besöket och ges möjlighet till intervjuer. För mer information, kontakta pressekreterare Sami Mashial.

För mer information, kontakta:

Sami Mashial
Pressekreterare hos
samordnings- och energi­minister
Ibrahim Baylan

076-144 17 03

www.regeringen.se/miljo

Taggar:

Om oss

Miljö- och energidepartementet arbetar med frågor som rör minskade klimatutsläpp, en giftfri vardag, en hållbar energianvändning och att stärka den biologiska mångfalden på land och i vatten. Departementet ansvarar också för frågor som rör kretslopp och avfall, strålsäkerhet, skydd och skötsel av värdefull natur samt internationellt miljö- och energisamarbete. De 16 miljökvalitetsmålen är grunden för regeringens miljöpolitik och miljömålssystemet är den centrala, gemensamma plattformen för aktörer i det svenska miljöarbetet.