Ibrahim Baylan besöker Stenungsund och Mölndal

Måndag den 7 maj reser samordnings- och energiminister Ibrahim Baylan till Göteborg för att bland annat besöka företag i området.

I Stenungsund ska Ibrahim Baylan besöka företaget Borealis AB för att diskutera energiuppgörelsen och träffa anställda.

Senare under eftermiddagen gör ministern ett företagsbesök på Toyota Center i Mölndal.

Program:
13:30 Besök på Borealis AB
Plats: Industrivägen 3, Stenungsund

14:30 Tid för media
Plats: Centrumtorget i Stenungsund

16:30 Företagsbesök på Toyota Center
Plats: Lunnagårdsgatan 11, Mölndal

17:30 Tid för media
Plats: Peppareds Torg, 431 50 Mölndal

Media är välkommen att delta i delar av programmet. Vänligen anmäl deltagande till pressekreterare Sami Mashial.

För mer information, kontakta:

Sami Mashial
Pressekreterare hos
samordnings- och energi­minister
Ibrahim Baylan

076-144 17 03

www.regeringen.se/miljo

Taggar:

Om oss

Miljö- och energidepartementet arbetar med frågor som rör minskade klimatutsläpp, en giftfri vardag, en hållbar energianvändning och att stärka den biologiska mångfalden på land och i vatten. Departementet ansvarar också för frågor som rör kretslopp och avfall, strålsäkerhet, skydd och skötsel av värdefull natur samt internationellt miljö- och energisamarbete. De 16 miljökvalitetsmålen är grunden för regeringens miljöpolitik och miljömålssystemet är den centrala, gemensamma plattformen för aktörer i det svenska miljöarbetet.