Ibrahim Baylan deltar i Vind 2015

Onsdagen den 4 november deltar energiminister Ibrahim Baylan i konferensen Vind 2015 som arrangeras av Svensk Vindenergi. Detta är nordens största mötesplats för aktörer på den svenska vindkraftsmarknaden. Energiministern håller ett anförande om Sveriges roll i Europa kring förnybar energi.

Temat för årets möte är ”Ett förnybart Europa?” och syftar till att ge kunskap och inspiration kring vindkraft och förnybar energi. Under eftermiddagen gör energiministern även ett besök i utställningshallen för att möta experter och företrädare för energibranschen.

I samband med rundvandringen i utställningshallen finns det tillfälle för fotografering. Direkt efter ministerns anförande finns möjlighet till enskilda intervjuer. Anmälan sker till pressekreterare Therese Knapp, 072-733 38 57 eller therese.knapp@regeringskansliet.se. Medtag presslegitimation.

Program 4 november

Tid:  
kl. 12.55-13.15 Rundvandring i utställningshallen tillsammans med Charlotte Unger, VD Svensk Vindenergi
kl. 13.30-14.00 Tal av energiminister Ibrahim Baylan
kl. 14.00-14.15 Tid för enskilda intervjuer

Plats: Stockholm Waterfront Congress Center

Välkommen!

Om oss

Miljö- och energidepartementet arbetar med frågor som rör minskade klimatutsläpp, en giftfri vardag, en hållbar energianvändning och att stärka den biologiska mångfalden på land och i vatten. Departementet ansvarar också för frågor som rör kretslopp och avfall, strålsäkerhet, skydd och skötsel av värdefull natur samt internationellt miljö- och energisamarbete. De 16 miljökvalitetsmålen är grunden för regeringens miljöpolitik och miljömålssystemet är den centrala, gemensamma plattformen för aktörer i det svenska miljöarbetet.