Ibrahim Baylan inledningstalar på Samhällsbyggnadsdagarna

Onsdagen den 12 oktober talar samordnings- och energiminister Ibrahim Baylan på ”Samhällsbyggnadsdagarna 2016” i Stockholm om energins roll i det hållbara samhällsbygget.

Tid: Onsdag den 12 oktober kl. 09.45

Plats: Waterfront Congress Centre, Nils Ericsons Plan 4, Stockholm

För intervjuförfrågningar vänligen kontakta pressekreterare Gunilla Hjalmarson.

För mer information, kontakta:

Gunilla Hjalmarson
Pressekreterare hos samordnings- och energiminister
Ibrahim Baylan
072-545 70 79

http://www.regeringen.se/miljo

Taggar:

Om oss

Miljö- och energidepartementet arbetar med frågor som rör minskade klimatutsläpp, en giftfri vardag, en hållbar energianvändning och att stärka den biologiska mångfalden på land och i vatten. Departementet ansvarar också för frågor som rör kretslopp och avfall, strålsäkerhet, skydd och skötsel av värdefull natur samt internationellt miljö- och energisamarbete. De 16 miljökvalitetsmålen är grunden för regeringens miljöpolitik och miljömålssystemet är den centrala, gemensamma plattformen för aktörer i det svenska miljöarbetet.