Ibrahim Baylan och Energikommissionen besöker Östergötland den 25 januari

Energikommissionens ordförande, energiminister Ibrahim Baylan, besöker tillsammans med ledamöter i Energikommissionen, Norrköping. Syftet med mötet är att diskutera hållbar energiförsörjning utifrån ett regionalt utvecklings- och tillväxtperspektiv.

Förmiddag

Presentation av Energikombinatet i Norrköping med bland annat E.ONs kraftvärmeproduktion, Lantmännen Agroetanols etanolproduktion och Holmen Papers pappersproduktion.

Tid:               kl. 11.00 I huvudsak fotograferingstillfälle på Händelsöverkets tak. Anmälan sker i vakten.
Plats:            Händelöverket, Energigatan 5, Norrköping

Eftermiddag

Rundabordssamtal med regionala företrädare samt näringsliv om förutsättningar och möjligheter kring produktion, distribution och användning av energi, kopplat till hållbarhet och konkurrenskraft.

Tid:               kl. 15.15-15.45 Pressträff med tid för enskilda intervjuer
Plats:            Konferenslokalen Vingen, Louis De Geer, Dalsgatan 15, Norrköping

Välkommen att anmäla dig till Therese Knapp, pressekreterare hos Ibrahim Baylan, therese.knapp@regeringskansliet.se.

Välkommen!