Ibrahim Baylan talar på Business Arena i Luleå

Den 28-29 maj reser samordnings- och energiminister Ibrahim Baylan till Luleå. Där ska han bland annat göra verksamhetsbesök, men också delta i konferensen Business Arena Luleå 2018.

Ur programmet:

Måndag 28 maj

16:00-17:00 Verksamhetsbesök Hjärtpunkten, en mötesplats med syfte att inkludera och främja integration.
Plats: Hertsötorget 28, 974 52 Luleå

Tisdag 29 maj

09:10-09:35 Business Arena: Anförande av Ibrahim Baylan på temat ”Norra Sverige en spelare på den globala marknaden”. 
Plats: Lokalen The Sea, Clarion Hotel Sense, Skeppsbrogatan 34, Luleå

13:00-13:30 Business Arena: Ministern deltar i debatt på temat ”Energi och arbetskraft”
Plats: Lokalen The Sea, Clarion Hotel Sense, Skeppsbrogatan 34, Luleå

För mer information eller intervjuförfrågningar, kontakta pressekreterare Sami Mashial.

För mer information, kontakta:

Sami Mashial
Pressekreterare hos
samordnings- och energi­minister
Ibrahim Baylan

076-144 17 03

www.regeringen.se/miljo

Taggar:

Om oss

Miljö- och energidepartementet arbetar med frågor som rör minskade klimatutsläpp, en giftfri vardag, en hållbar energianvändning och att stärka den biologiska mångfalden på land och i vatten. Departementet ansvarar också för frågor som rör kretslopp och avfall, strålsäkerhet, skydd och skötsel av värdefull natur samt internationellt miljö- och energisamarbete. De 16 miljökvalitetsmålen är grunden för regeringens miljöpolitik och miljömålssystemet är den centrala, gemensamma plattformen för aktörer i det svenska miljöarbetet.