Ibrahim Baylan talar på seminariet VIND 2016

Onsdagen den 26 oktober medverkar samordnings- och energiminister Ibrahim Baylan på Svensk Vindenergis årliga seminarium, VIND 2016. Årets tema är ”Från inställning till omställning”.

Program:
kl. 10.00                             Ministern inledningstalar om Sveriges långsiktiga energipolitik
kl. 10.30-11.15                   Rundvandring i utställningshallen

Plats: Münchenbryggeriet, Torkel Knutssonsgatan 2, Stockholm

Media är välkomna att delta. Vänligen anmäl deltagande till pressekreterare Gunilla Hjalmarson.

För mer information, kontakta:

Gunilla Hjalmarson
Pressekreterare hos samordnings- och energiminister
Ibrahim Baylan
072-545 70 79

http://www.regeringen.se/miljo

Taggar:

Om oss

Miljö- och energidepartementet arbetar med frågor som rör minskade klimatutsläpp, en giftfri vardag, en hållbar energianvändning och att stärka den biologiska mångfalden på land och i vatten. Departementet ansvarar också för frågor som rör kretslopp och avfall, strålsäkerhet, skydd och skötsel av värdefull natur samt internationellt miljö- och energisamarbete. De 16 miljökvalitetsmålen är grunden för regeringens miljöpolitik och miljömålssystemet är den centrala, gemensamma plattformen för aktörer i det svenska miljöarbetet.