Isabella Lövin åker till Pre-COP

Den 18-19 oktober äger ett förmöte på ministernivå rum inför klimattoppmötet COP22 i november. Isabella Lövin, minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat, deltar i mötet för Sveriges räkning.

Mötet den här veckan, Pre-COP, är det sista tillfället för politiska diskussioner på ministernivå innan klimatmötet, COP22, som inleds i Marrakech den 7 november. I och med EU:s ratificering av klimatavtalet från Paris kommer det att träda ikraft redan den fjärde november, i tid för COP22.

−Klimatavtalet från Paris kommer att träda i kraft i rekordfart. Det känns väldigt bra att ha i bagaget nu i Marrakech. Jag ser fram mot att få träffa mina ministerkollegor och diskutera hur vi nu kan fortsätta processen med att genomföra klimatavtalet, säger Isabella Lövin, minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat.

Pre-COP mötet kommer att diskutera ikraftträdandet och genomförandet av klimatavtalet från Paris, men också behandla frågor om stöd för genomförande, klimatfinansiering samt konkreta och omedelbara åtgärder för att hantera klimatförändringar.

Sverige ratificerade klimatavtalet den 13 oktober vilket innebär att Sverige blir part till avtalet den 12 november, i tid för det första partsmötet vilket sker under COP22.

För mer information, kontakta:

Mikaela Kotschack
Pressekreterare hos
minister för internationellt
utvecklingsarbete och klimat
samt vice statsminister
073-062 90 04

http://www.regeringen.se/miljo

Taggar:

Om oss

Miljö- och energidepartementet arbetar med frågor som rör minskade klimatutsläpp, en giftfri vardag, en hållbar energianvändning och att stärka den biologiska mångfalden på land och i vatten. Departementet ansvarar också för frågor som rör kretslopp och avfall, strålsäkerhet, skydd och skötsel av värdefull natur samt internationellt miljö- och energisamarbete. De 16 miljökvalitetsmålen är grunden för regeringens miljöpolitik och miljömålssystemet är den centrala, gemensamma plattformen för aktörer i det svenska miljöarbetet.

Prenumerera

Citat

Klimatavtalet från Paris kommer att träda i kraft i rekordfart. Det känns väldigt bra att ha i bagaget nu i Marrakech. Jag ser fram mot att få träffa mina ministerkollegor och diskutera hur vi nu kan fortsätta processen med att genomföra klimatavtalet
Isabella Lövin, minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat