Isabella Lövin till FN:s årliga klimattoppmöte

Idag reser Isabella Lövin till Bonn för att delta i förhandlingarna vid FN:s årliga klimattoppmöte COP23. Fiji står för ordförandeskapet och mycket av förhandlingarna kommer kretsa att kring utformningen av Parisavtalets regelverk.

”Sverige driver på för att regelverket utformas på ett sätt som bidrar till ett ambitiöst genomförande av Parisavtalet. Samtidigt vet vi att alla länder måste höja sina ambitioner om vi ska kunna leva upp till Parisavtalets målsättningar”, säger Isabella Lövin.

Förutom att leda den svenska delegationen vid förhandlingarna kommer Isabella Lövin även delta vid flera sidoevent, bland annat om hav och klimat. Den 16:e november arrangerar Sverige ett större sidoevent om Sveriges klimatpolitiska ramverk där ministern deltar och håller ett inledande tal.

Sveriges tre prioriterade områden under förhandlingarna är:

  • att översynsmekanismen utvecklas så att den på bästa möjliga sätt bidrar till att parterna ökar sin ambition över tid;
  • att utvecklingen av ett transparent och förstärkt rapporteringssystem sker på ett sätt som gör det möjligt att följa och jämföra samtliga parters åtagande över tid, globalt och individuellt;
  • att verka för att balansen mellan utsläppningsbegränsningar, anpassning och stöd till genomförande genomsyrar genomförandet av avtalet.

Isabella Lövin deltar vid klimattoppmötet mellan den 14-16 november.

För mer information, kontakta:

Anders Maxson
Pressekreterare hos
minister för internationellt
utvecklingssamarbete och klimat
samt vice statsminister
072-453 20 54

http://www.regeringen.se/miljo

Taggar:

Om oss

Miljö- och energidepartementet arbetar med frågor som rör minskade klimatutsläpp, en giftfri vardag, en hållbar energianvändning och att stärka den biologiska mångfalden på land och i vatten. Departementet ansvarar också för frågor som rör kretslopp och avfall, strålsäkerhet, skydd och skötsel av värdefull natur samt internationellt miljö- och energisamarbete. De 16 miljökvalitetsmålen är grunden för regeringens miljöpolitik och miljömålssystemet är den centrala, gemensamma plattformen för aktörer i det svenska miljöarbetet.