Karolina Skog besöker ett friluftsprojekt i Malmö

Fredagen den 21 oktober reser miljöminister Karolina Skog till Malmö där hon möter elever som deltar i Sportfiskarnas projekt ”Skolbäcken”. Projektet har möjliggjorts genom regeringens ökade stöd till friluftsorganisationerna i budgetpropositionen för 2016.

Tid: kl. 11.00-12.00 Besök vid Risebergabäcken tillsammans med elever från klass 6 på Segevångsskolan, Sportfiskarna och Svenskt Friluftsliv
Plats: Risebergavägen 74, Malmö

Media är välkomna att delta i besöket. För anmälan av deltagande, kontakta Lorentz Tovatt.

Välkomna!

Medtag presslegitimation.

För mer information, kontakta:

Lorentz Tovatt
Politisk sakkunnig hos
miljöminister
Karolina Skog
070-286 12 91

http://www.regeringen.se/miljo

Taggar:

Om oss

Miljö- och energidepartementet arbetar med frågor som rör minskade klimatutsläpp, en giftfri vardag, en hållbar energianvändning och att stärka den biologiska mångfalden på land och i vatten. Departementet ansvarar också för frågor som rör kretslopp och avfall, strålsäkerhet, skydd och skötsel av värdefull natur samt internationellt miljö- och energisamarbete. De 16 miljökvalitetsmålen är grunden för regeringens miljöpolitik och miljömålssystemet är den centrala, gemensamma plattformen för aktörer i det svenska miljöarbetet.