Karolina Skog besöker Göteborg

Onsdagen den 16 maj besöker miljöminister Karolina Skog Göteborg. Under sitt besök ska hon hålla ett anförande och dela ut priset Sjöstjärnan vid Havs- och vattenforum. Miljöministern besöker också Göteborgs Handelshögskola för ett samtal med studenter.

Ur programmet:

12:00 - 12:45 Fråga en minister
Öppet samtal med studenter i Göteborg.
Plats: CG-salen, Handelshögskolan i Göteborg, Vasagatan 1

14:10 - 15:00 Deltagande vid Havs- och vattenforum
Miljöministern håller ett anförande på temat ”Sagt och gjort efter fyra år vid makten” och delar ut priset Sjöstjärnan för året 2018. Efter anförandet kommer ministern att svara på frågor från deltagare på konferensen.
Plats: Eriksbergshallen, Hotell 11, Maskingatan 11

Kontakta pressekreterare Jakob Lundgren om intervjuförfrågningar.

För mer information, kontakta:

Jakob Lundgren
Pressekreterare hos
miljöminister
Karolina Skog
072-206 08 92

www.regeringen.se/miljo

Taggar:

Om oss

Miljö- och energidepartementet arbetar med frågor som rör minskade klimatutsläpp, en giftfri vardag, en hållbar energianvändning och att stärka den biologiska mångfalden på land och i vatten. Departementet ansvarar också för frågor som rör kretslopp och avfall, strålsäkerhet, skydd och skötsel av värdefull natur samt internationellt miljö- och energisamarbete. De 16 miljökvalitetsmålen är grunden för regeringens miljöpolitik och miljömålssystemet är den centrala, gemensamma plattformen för aktörer i det svenska miljöarbetet.