Karolina Skog besöker Nyköping för att ta del av arbetet med Ostlänken

Fredag 3 mars besöker miljöminister Karolina Skog Nyköping. Där träffar hon företrädare för arbetet med Ostlänken. Ostlänken är Sveriges största samhällsbyggnadsprojekt och den första delen av en ny stambana för höghastighetståg.

Parallellt med planeringen av stambanan pågår stora stadsutvecklingsprojekt i städerna utmed Ostlänken. Nyköping växer idag med cirka 700 personer netto om året, vilket ungefär motsvarar Stockholms tillväxt per capita. Denna utveckling kan kopplas till Nyköpings läge och den möjlighet som Ostlänken skapar där Nyköping knyts närmare Södertälje, Stockholm, Norrköping och Linköping.

Media är välkommen att delta vid följande delar i programmet:

Kl. 10.35 - 11.40 Ostlänken och stadsutveckling
Besök i hamnen i Nyköping där Peab och Klövern omvandlar gamla industrier till bostadsområden och ett nytt Länsmuseum.
Plats: Sörmlands museums bygge i Nyköpings hamn

Kl. 13:30 - 13:45 Tid för kortare intervjuer och fototillfälle
Plats: Utanför Länsstyrelsens residens, Stora Torget 13, Nyköping

Kl. 13.45 - 15:15 Ostlänken och kompetensförsörjningen
Besök på Campus Nyköping för att diskutera utmaningen kring kompetensförsörjning i samband med Ostlänken och den stadsutveckling som nu sker.
Plats: Campus Nyköping, Stora Torget 7.

För anmälan av deltagande, kontakta pressekreterare Hanna Björnfors.

Välkomna!

Medtag presslegitimation.

För mer information, kontakta:

Hanna Björnfors
Pressekreterare hos
miljöminister
Karolina Skog
072-500 92 11

http://www.regeringen.se/miljo

Taggar: