Karolina Skog deltar i FN:s miljömöte i Nairobi

Världens miljöministrar samlas vid FN:s tredje internationella miljömöte, UNEA3, den 4–6 december i Nairobi, Kenya. De förväntas besluta om åtgärder för att minska föroreningar i luft, hav och mark. Miljöminister Karolina Skog medverkar i en rad dialoger och möten med fokus på marint skräp, kemikalier och luftföroreningar.

Miljömötet UNEA3 fokuserar denna gång på föroreningar, temat är ”Towards a pollution free planet”. Drygt 100 miljö- och klimatministrar samlas för att enas om ett 20-tal resolutioner som kommer att bli vägledande både för FN:s fortsatta miljöarbete, men också för medlemsländernas prioriteringar. Det globala klimatavtalet från Paris och den globala agendan för hållbar utveckling, Agenda 2030 med sina 17 mål, är utgångspunkter.

– Föroreningar är den främsta dödsorsaken i världen. De dödar årligen fler människor än krig, svält, malaria, aids och tuberkulos tillsammans. Vi kan inte blunda för de enorma miljö- och hälsoproblem detta orsakar. Det krävs nu en ambitionshöjning hos alla länder och aktörer, säger miljöminister Karolina Skog.

Sverige driver framförallt tre frågor inför mötet:

  • Konkreta åtaganden och åtgärder för att minska utsläppen av luftföroreningar och därmed förbättra människors livskvalitet och hälsa.
  • Havsfrågorna och uppföljningen av FN:s havskonferens i juni i år: framför allt genomförandet av ländernas frivilliga åtaganden kring plast i haven och andra marina föroreningar, inklusive åtgärder på land (en så kallad Source to Sea-ansats)
  • En hållbar hantering av kemikalier och avfall, med fokus på förebyggande åtgärder och jämställdhet.

Sverige vill att mötet ska resultera i en ministerdeklaration som tydligt visar ländernas beslutsamhet att vidta kraftfulla åtgärder mot de globala utmaningarna med föroreningar.

För mer information, kontakta:

Hanna Björnfors
Pressekreterare hos
miljöminister
Karolina Skog
072-500 92 11

http://www.regeringen.se/miljo

Taggar:

Om oss

Miljö- och energidepartementet arbetar med frågor som rör minskade klimatutsläpp, en giftfri vardag, en hållbar energianvändning och att stärka den biologiska mångfalden på land och i vatten. Departementet ansvarar också för frågor som rör kretslopp och avfall, strålsäkerhet, skydd och skötsel av värdefull natur samt internationellt miljö- och energisamarbete. De 16 miljökvalitetsmålen är grunden för regeringens miljöpolitik och miljömålssystemet är den centrala, gemensamma plattformen för aktörer i det svenska miljöarbetet.

Prenumerera

Snabbfakta

Bakgrund UNEA och UNEP: UNEA (United Nation Environment Assembly) styr FN:s miljöprogram (UN Environment Programme). Sverige arbetar för att stärka UNEA:s och UNEPs roll och mandat enligt det beslut som världens länder enades om i Rio 2012. UNEP ska övervaka tillståndet i miljön och främja jämställdhet i arbetet med de globala klimat- och miljöutmaningarna, inklusive föroreningar. Frågan om jämställdhet är viktig för Sverige eftersom kvinnor och barn är speciellt utsatta för föroreningar.
Twittra det här