Karolina Skog inviger naturreservat på Marstrand

Lördagen den 5 maj reser miljöminister Karolina Skog till Marstrand för att inviga ett naturreservat. I samband med invigningen hålls också årets Kusträddardag. Alla inbjuds att vara med och hjälpa till att hålla våra stränder rena från plast och annat skräp.

Program:

14.00-15-00 Invigning av reservatet i Paradisparken på Marstrandsön. Musik samt tal av miljöminister Karolina Skog, landshövding Anders Danielsson och kommunordföranden Elisabeth Mattsson.

15.00-15.30 Presstid för talare och arrangörer

För mer information vänligen kontakta pressekreterare Jakob Lundgren.

Välkommen!

För mer information, kontakta:

Jakob Lundgren
Pressekreterare hos
miljöminister
Karolina Skog
072-206 08 92

www.regeringen.se/miljo

Taggar:

Om oss

Miljö- och energidepartementet arbetar med frågor som rör minskade klimatutsläpp, en giftfri vardag, en hållbar energianvändning och att stärka den biologiska mångfalden på land och i vatten. Departementet ansvarar också för frågor som rör kretslopp och avfall, strålsäkerhet, skydd och skötsel av värdefull natur samt internationellt miljö- och energisamarbete. De 16 miljökvalitetsmålen är grunden för regeringens miljöpolitik och miljömålssystemet är den centrala, gemensamma plattformen för aktörer i det svenska miljöarbetet.