Karolina Skog träffar Skogshjältarna i Skärholmen

Måndagen den 8 maj besöker miljöminister Karolina Skog projektet Skogshjältarna i Skärholmen. Projektet är ett av flera som finansieras med det höjda anslaget till friluftsorganisationer som regeringen beslutat om. Företrädare från Friluftsfrämjandet, Svenskt Friluftsliv och Slättgårdsskolan deltar.

Skogshjältarna är ett samarbete mellan Friluftsfrämjandet och Rädda Barnen. Projektet går ut på att pedagoger i skolan får utbildning i utomhuspedagogik samtidigt som eleverna får kunskaper i att vistas ute. Detta är den sista av åtta olika aktiviteter som genomförts under hösten 2016 och våren 2017. Efter utbildningen kan barn och pedagoger samtala om det de upplevt och göra nya upptäckter i den närbelägna naturen på egen hand.

Program:

8.40 – 9.40 Miljöminister Karolina Skog tar del av verksamheten och träffar både barn och ledare i skogen. Samtal om friluftslivets utmaningar i allmänhet och Skogshjältarna i synnerhet.

9.45 – 10.00 Gemensam avslutning på ängen

Plats: Slättgårdsskogen, Skärholmen

Media är välkommen att delta. Anmäl ditt deltagande till pressekreterare Hanna Björnfors.

Välkomna!

För mer information, kontakta:

Hanna Björnfors
Pressekreterare hos
miljöminister
Karolina Skog
072-500 92 11

http://www.regeringen.se/miljo

Taggar: