Klimatpolitiska rådet presenteras

Idag, fredag den 8 december håller klimatminister Isabella Lövin en pressträff för att presentera det nya Klimatpolitiska rådet. Rådet är en del av det klimatpolitiska ramverket som träder i kraft 1 januari 2018.

Tid: Fredag den 8 december kl. 14.40
Plats: Bella Venezia, Rosenbads presscenter

Ingång via Kopparporten från kl. 14.10.

Pressträffen webbsänds. Medtag presslegitimation.

Välkomna!

För mer information, kontakta:

Mikaela Kotschack Thurn
Pressekreterare hos
minister för internationellt
utvecklingsarbete och klimat
samt vice statsminister
073-062 90 04

http://www.regeringen.se/miljo

Taggar:

Om oss

Miljö- och energidepartementet arbetar med frågor som rör minskade klimatutsläpp, en giftfri vardag, en hållbar energianvändning och att stärka den biologiska mångfalden på land och i vatten. Departementet ansvarar också för frågor som rör kretslopp och avfall, strålsäkerhet, skydd och skötsel av värdefull natur samt internationellt miljö- och energisamarbete. De 16 miljökvalitetsmålen är grunden för regeringens miljöpolitik och miljömålssystemet är den centrala, gemensamma plattformen för aktörer i det svenska miljöarbetet.