Lena Ek fortsätter förskoleturnén och besöker förskola i Uppsala

Miljöminister Lena Ek besöker i morgon Österledens förskola i Uppsala. Hon kommer där att tillsammans med personal och lokala politiska företrädare diskutera den viktiga frågan om en giftfri vardag.

Besöket på förskolan är ett led i arbetet efter att regeringen i november 2013 presenterade propositionen ”På väg mot en giftfri vardag- en plattform för kemikaliepolitiken”. Media är välkomna att delta under besöken.

Tid:               Tisdagen den 9 september kl 12.00-13.00

Plats:            Österledens förskola på Greta Arwidssons väg 73 i Gamla Uppsala, se lank:
http://forskola.uppsala.se/Omrade-Freja/Osterledens-forskola/
                     

Läs mer om regeringens arbete med en giftfri vardag på webbplats:

http://www.regeringen.se/sb/d/14037/a/223173

Medtag presslegitimation

Om oss

Miljö- och energidepartementet arbetar med frågor som rör minskade klimatutsläpp, en giftfri vardag, en hållbar energianvändning och att stärka den biologiska mångfalden på land och i vatten. Departementet ansvarar också för frågor som rör kretslopp och avfall, strålsäkerhet, skydd och skötsel av värdefull natur samt internationellt miljö- och energisamarbete. De 16 miljökvalitetsmålen är grunden för regeringens miljöpolitik och miljömålssystemet är den centrala, gemensamma plattformen för aktörer i det svenska miljöarbetet.

Prenumerera

Dokument & länkar