Lena Ek inviger AGA’s och Lantmännen Agroetanols nya koldioxidanläggning i Norrköping

Miljöminister Lena Ek inledningstalar i morgon vid invigningen av AGA´s och Lantmännen Agroetanols nya koldioxidanläggning. Media är välkomna att närvara.

Tid:               Onsdagen den 10 september kl 11.00-13.00, möjlighet för media att ställa frågor till miljöministern omkring kl 12.30

Plats:            Lantmännen Agroetanol, Hanholmsvägen 69, Händelö, Norrköping

Läs mer om anläggningen på:

http://lantmannen.se/omlantmannen/press-och-media/nyheter/nyheter-och-pressmeddelanden/anlaggning-byggs-for-att-ta-tillvara-och-rena-koldioxid/

Medtag presslegitimation

Prenumerera

Dokument & länkar