Miljöminister Karolina Skog besöker Uppsala

Onsdagen den 5 april besöker miljöminister Karolina Skog Uppsala. Under dagen uppmärksammar hon naturens och ekosystemens roll i staden på flera sätt.

Under förmiddagen talar miljöministern på ArtDatabankens konferens Flora- och faunavård där årets tema är ”Många syns inte men finns ändå”.

Efter lunch inviger Karolina Skog den nya asptrappan vid Ulva kvarn och besöker fiskvandringsvägen vid Islandsfallet. På eftermiddagen håller hon ett rundabordssamtal om grönska i städer och urbana ekosystemtjänster med aktörer från Uppsala.

Program:

ArtDatabankens konferens Flora- och faunavård
Plats: Aulan i Undervisningshuset, Almas Allé 8, SLU Uppsala

11.10-11.30 Karolina Skog talar om regeringens arbete för att skydda och tillgängliggöra natur.

11.30-11.50 Karolina Skog frågas ut av Hjalmar Croneborg, chef för arter på ArtDatabanken

Ulva kvarn, Uppsala
Plats: Ulva 15, Uppsala

13.30-14.00 Invigning av asptrappan

14.15-14.45 Besök vid Uppsalastiftelsens aktivitet vid fiskvandringsvägen vid Islandsfallet

Rundabordssamtal inför skrivelsen Levande städer
Plats: Stationsgatan 12, Uppsala

15.00-16.30 Rundabordssamtal om grönska i städerna och urbana ekosystemtjänster

Media är välkommen att delta. Anmäl ditt deltagande till pressekreterare Hanna Björnfors.

Välkomna!

För mer information, kontakta:

Hanna Björnfors
Pressekreterare hos
miljöminister
Karolina Skog
072-500 92 11

http://www.regeringen.se/miljo

Taggar: