Näringsministern samlar industrin för att diskutera cybersäkerhet och minskade processutsläpp

På måndag 6 november har närings-och innovationsminister Mikael Damberg och klimatminister Isabella Lövin bjudit in företrädare för industrin för att diskutera hur vi kan dra nytta av digitaliseringens möjligheter och samtidigt skydda oss från cyberangrepp för att stärka industrins konkurrenskraft.

Två teman står på dagordningen. Första delen av samtalet kommer att ägnas åt cybersäkerhet och den andra delen åt tekniksprång för minskade processutsläpp.

Vid mötet medverkar även Alf Karlsson, statssekreterare åt bostads- och digitaliseringsminister Peter Eriksson och Charlotte Svensson, statssekreterare åt justitie- och inrikesminister Morgan Johansson.   

Ett expertseminarium om cybersäkerhet hålls innan industrisamtalet och leds av statssekreterare Eva Lindström.

För mer information, kontakta:

Anders Maxson
Pressekreterare hos
minister för internationellt
utvecklingsarbete och klimat
samt vice statsminister
072-453 20 54

http://www.regeringen.se/miljo

Taggar:

Om oss

Miljö- och energidepartementet arbetar med frågor som rör minskade klimatutsläpp, en giftfri vardag, en hållbar energianvändning och att stärka den biologiska mångfalden på land och i vatten. Departementet ansvarar också för frågor som rör kretslopp och avfall, strålsäkerhet, skydd och skötsel av värdefull natur samt internationellt miljö- och energisamarbete. De 16 miljökvalitetsmålen är grunden för regeringens miljöpolitik och miljömålssystemet är den centrala, gemensamma plattformen för aktörer i det svenska miljöarbetet.

Prenumerera

Snabbfakta

Fakta om industrisamtalen: För att strategiskt behandla utmaningar och möjliga åtgärder träffar näringsministern regelbundet företrädare för industrin för tematiska diskussioner. Varje samtal fokuserar på ett specifikt område, vilken problembild som finns och hur åtgärder kan vidtas för att stärka industrins konkurrenskraft utifrån området. Samtalen ersätter inte regeringens kontinuerliga dialog med näringslivet utan syftar till att samla berörda aktörer för strategiska samtal. Industrisamtalen planeras och organiseras av regeringen i samarbete med Industrirådet och Almega.
Twittra det här