Nya energipolitiska mål skapar långsiktighet

Regeringen har beslutat om en proposition med förslag till nya energipolitiska mål för att skapa förutsättningar för en långsiktig energipolitik. Propositionen grundar sig i en överenskommelse mellan regeringspartierna, Moderaterna, Centerpartiet och Kristdemokraterna och förslaget är en del i genomförandet av energiöverenskommelsen från 2016.

Med energiöverenskommelsen som grund har regeringen tagit fram propositionen Energipolitikens inriktning.

Propositionen Energipolitikens inriktning är ett viktigt steg för att genomföra energiöverenskommelsen och skapa den långsiktiga inriktningen för energipolitiken. Förslagen i propositionen ska skapa förutsättningar för en långsiktigt säker och hållbar energiförsörjning. Det ska finnas tydliga och stabila ramvillkor för alla energiaktörer.

I propositionen föreslås att:

  • energipolitikens tre grundpelare ­– försörjnings­trygghet, konkurrenskraft och ekologisk hållbarhet – utgör det över­gripande målet för energipolitiken.
  • Sverige år 2040 ska ha 100 procent förnybar el­pro­duktion. Det är ett mål, inte ett stoppdatum som förbjuder kärnkraft och innebär inte heller en stängning av kärnkraft med politiska beslut.
  • Sverige år 2030 ska ha 50 procent effektivare ener­gi­användning jämfört med 2005, uttryckt i termer av tillförd energi i rela­tion till bruttonationalprodukten (BNP).

I propositionen presenteras även regeringens bedömning av energipolitikens in­rikt­ning mot bakgrund av energiöverenskommelsen. Det finns även en redovisning i propositionen av de övriga åtgärder som vidtagits för att genomföra 2016 års energiöverenskommelse.

För mer information kontakta:

Therese Knapp
Presskontakt för samordnings- och energiminister Ibrahim Baylan
072-733 38 57

Jakob Lundgren
Pressekreterare hos miljöminister Karolina Skog
072-206 08 92

Ina Kokalari
Presskontakt för Moderaternas energipolitiska talesperson Lars Hjälmered
072-228 31 91

Esbjörn Wahlberg
Presskontakt för Centerpartiets energipolitiska talesperson Rickard Nordin
070-231 35 02

Mia Widell
Presskontakt för Kristdemokraternas energipolitiska talesperson Penilla Gunther
076-527 25 01

Taggar:

Prenumerera

Snabbfakta

Energiöverenskommelsen: Den 10 juni 2016 enades regeringspartierna Socialdemokraterna och Miljöpartiet de gröna med Moderaterna, Centerpartiet och Kristdemokraterna om en ramöverenskommelse om energipolitiken - energiöverenskommelsen. Överenskommelsen är en gemensam politisk färdplan för en kontrollerad övergång till ett helt förnybart elsystem med nya energipolitiska mål.
Twittra det här