Ökat skadeståndsansvar och skärpta försäkringskrav för reaktorbolagen

Efter överenskommelse mellan regeringspartierna, Moderaterna, Centerpartiet och Kristdemokraterna har regeringen fattat beslut om en proposition som innebär att reaktorbolagens skadeståndsansvar för skador som skulle följa efter en reaktorolycka ska höjas och att försäkringskraven för reaktorbolagen ska skärpas. Propositionen är en del i genomförandet av energiöverenskommelsen från 2016.

Ett ökat skadestånds- och försäk­rings­ansvar innebär att reaktorbolagen i större utsträck­ning än i dag får ta ansvar för kostnaderna för kärn­kraftens risker. Marknaden kommer ta ett större ansvar för kostnaderna om det sker en reaktorolycka och det kommer då att finnas mer pengar till de som drabbas.

Reaktorbolagens skadestånds­ansvar för olyckor vid reaktorer ska höjas till 1 miljard särskilda dragningsrätter vilket motsvarar 11,8 miljarder kronor. Samtidigt ska reaktorbolagen vara skyldiga att ha en försäkring med samma belopp för skador vid sådana olyckor. Det medför att statens så kallade särskilda statsansvar för den gruppen av olyckor kan upphävas. Lagändringarna träder i kraft den 1 januari 2019.

För mer information kontakta:

Therese Knapp
Presskontakt för samordnings- och energiminister Ibrahim Baylan
072-733 38 57

Jakob Lundgren
Pressekreterare hos miljöminister Karolina Skog
072-206 08 92

Ina Kokalari
Presskontakt för Moderaternas energipolitiska talesperson Lars Hjälmered
072-228 31 91

Esbjörn Wahlberg
Presskontakt för Centerpartiets energipolitiska talesperson Rickard Nordin
070-231 35 02

Mia Widell
Presskontakt för Kristdemokraternas energipolitiska talesperson Penilla Gunther
076-527 25 01

Taggar:

Prenumerera

Snabbfakta

Energiöverenskommelsen: Den 10 juni 2016 enades regeringspartierna Socialdemokraterna och Miljöpartiet de gröna med Moderaterna, Centerpartiet och Kristdemokraterna om en ramöverenskommelse om energipolitiken - energiöverenskommelsen. Överenskommelsen är en gemensam politisk färdplan för en kontrollerad övergång till ett helt förnybart elsystem med nya energipolitiska mål.
Twittra det här