Pressbriefing inför klimatmötet i Paris

Den 30 november – 11 december träffas världens länder i Paris för klimatmötet COP21. Målet med mötet är att anta ett nytt globalt klimatavtal som ska börja gälla år 2020. Inför mötet inbjuds media till en pressbriefing om upplägg för mötet, vilka frågor Sverige driver och om läget i förhandlingarna.

På pressbriefingen beskriver Yvonne Ruwaida, statssekreterare hos klimat- och miljöminister Åsa Romson och Hans Dahlgren, statssekreterare hos statsminister Stefan Löfven, regeringens förväntningar och prioriteringar inför mötet i Paris. Klimatambassadör Anna Lindstedt kommer att medverka och ge en bild av förhandlingsläget.

Flera ministrar i den svenska regeringen kommer att medverka i Paris under de två veckor som mötet pågår. Information om vilka statsråd som deltar och när kommer att ges på pressbriefingen.

Tid:               Måndagen den 23 november kl. 09.30-10.30
Plats:            Pressrummet, Rosenbad

Pressträffen kommer webbsändas på regeringens webbplats: http://www.regeringen.se

Välkommen!

Medtag presslegitimation.

Om oss

Miljö- och energidepartementet arbetar med frågor som rör minskade klimatutsläpp, en giftfri vardag, en hållbar energianvändning och att stärka den biologiska mångfalden på land och i vatten. Departementet ansvarar också för frågor som rör kretslopp och avfall, strålsäkerhet, skydd och skötsel av värdefull natur samt internationellt miljö- och energisamarbete. De 16 miljökvalitetsmålen är grunden för regeringens miljöpolitik och miljömålssystemet är den centrala, gemensamma plattformen för aktörer i det svenska miljöarbetet.

Prenumerera

Dokument & länkar