Pressbriefing inför ministermöten i Malmö och Köpenhamn 22-24 maj

I maj 2018 står Sverige tillsammans med övriga nordiska länder och EU värd för stora ministermöten inom energiområdet. I samband med mötena arrangeras temaveckan Nordic Clean Energy Week i Öresundsregionen. Då samlas politiker, forskare och näringsliv för att diskutera framtidens energilösningar.

Clean Energy Ministerial (CEM) och Mission Innovation (MI) är internationella samarbeten som leds av energiministrarna i G20-länderna och de nordiska länderna. Den 23 maj äger Mission Innovation 3 rum på Malmö Live och dagen efter, den 24 maj, arrangeras CEM9 i Köpenhamn. Den 22 maj hålls även det nordiska energiministermötet i Lund. Sverige är under 2018 ordförande i Nordiska ministerrådet.

Välkommen att höra mer om ministermötena, Nordic Clean Energy Week och Sveriges roll i energiomställningen. Pressbriefingen leds av Per-Anders Widell, Miljö- och energidepartementet.

Tid: tisdagen den 8 maj kl. 14:00-15:00

Plats: Fredsgatan 4-6, Stockholm

Anmäl dig till Lina Shaughnessy, Miljö- och energidepartementet: lina.shaughnessy@regeringskansliet.se. Tag med presslegitimation.

Välkommen!

För mer information, kontakta:

Lina Shaughnessy
Kommunikationssekretariatet
073-069 43 05

www.regeringen.se/miljo

Taggar:

Om oss

Miljö- och energidepartementet arbetar med frågor som rör minskade klimatutsläpp, en giftfri vardag, en hållbar energianvändning och att stärka den biologiska mångfalden på land och i vatten. Departementet ansvarar också för frågor som rör kretslopp och avfall, strålsäkerhet, skydd och skötsel av värdefull natur samt internationellt miljö- och energisamarbete. De 16 miljökvalitetsmålen är grunden för regeringens miljöpolitik och miljömålssystemet är den centrala, gemensamma plattformen för aktörer i det svenska miljöarbetet.