Pressinbjudan: Åsa Romson lanserar initiativet Fossilfritt Sverige

Onsdagen den 4 november bjuder klimat- och miljöminister Åsa Romson in till lanseringen av initiativet Fossilfritt Sverige. Initiativet tas inför klimattoppmötet i Paris senare i december samt pre-COP – förmötet inför klimattoppmötet – som hålls 8-10 november, även det i Paris.

Förutom klimat- och miljöminister Åsa Romson deltar representanter för finansmarknaden och svenska företag på pressträffen.

Tid: kl. 13.20 den 4 november 2015

Plats: Bella Venezia, Rosenbad, Stockholm

Medtag presslegitimation.

Om oss

Miljö- och energidepartementet arbetar med frågor som rör minskade klimatutsläpp, en giftfri vardag, en hållbar energianvändning och att stärka den biologiska mångfalden på land och i vatten. Departementet ansvarar också för frågor som rör kretslopp och avfall, strålsäkerhet, skydd och skötsel av värdefull natur samt internationellt miljö- och energisamarbete. De 16 miljökvalitetsmålen är grunden för regeringens miljöpolitik och miljömålssystemet är den centrala, gemensamma plattformen för aktörer i det svenska miljöarbetet.