Pressinbjudan: Energikommissionen fördjupar sig inom styrmedel för framtiden

Fredagen den 27 november arrangerar Energikommissionen ett fördjupningsseminarium om styrmedel och stödsystem. Detta är det första av två fördjupningsseminarier på frågor som framkommit under kommissionens arbete. Energikommissionens ordförande Ibrahim Baylan medverkar under dagen och inledningstalar.

Seminariet syftar till att skapa dialog och erfarenhetsutbyte om energipolitiska styrmedel med sikte på framtidens energisystem.

Ta del av hela programmet på energikommissionens webbplats där seminariet, inklusive de parallella sessionerna, kommer att webbsändas live.

Media inbjuds att delta under hela eller delar av seminariet. Anmäl dig till pressekreterare Therese Knapp, therese.knapp@regeringskansliet.se.

Tid: fredag 27 november kl. 09:00 – 15:30
Plats: City Conference Center Folkets hus, Barnhusgatan 12-14

Medtag presslegitimation.

Välkommen!

Om oss

Miljö- och energidepartementet arbetar med frågor som rör minskade klimatutsläpp, en giftfri vardag, en hållbar energianvändning och att stärka den biologiska mångfalden på land och i vatten. Departementet ansvarar också för frågor som rör kretslopp och avfall, strålsäkerhet, skydd och skötsel av värdefull natur samt internationellt miljö- och energisamarbete. De 16 miljökvalitetsmålen är grunden för regeringens miljöpolitik och miljömålssystemet är den centrala, gemensamma plattformen för aktörer i det svenska miljöarbetet.