Pressinbjudan: Ibrahim Baylan besöker Chalmers och deltar vid prisceremonin för Göteborgspriset

Torsdagen den 19 november är energiminister Ibrahim Baylan i Göteborg för att hålla tal på Chalmers energikonferens och för delta vid prisceremonin för Göteborgspriset för hållbar utveckling.

Göteborgspriset för hållbar utveckling delas ut till personer eller organisationer som gör betydelsefulla insatser för en hållbar värld. Temat för priset 2015 är ”Energiomställningen – solenergi och energieffektivisering”.

Media är välkomna att delta i delar av dagen.

Program 19 november

Chalmers energikonferens ”Energy in Urban Development – What´s next?”

Tid och plats:         
kl. 13.45-14.15 Energiministern håller tal ”The energy revolution – challenges and possibilities”
kl. 14.20-14.35 Medietid, enskilda intervjuer
Virtual Development Laboratory, Chalmers, Tvärgata 4C

Prisceremoni Göteborgspriset för hållbar utveckling

Tid och plats:   
kl. 15.45-16.45 Prisceremoni där energiministern håller tal
kl. 16.45-17.00 Medietid, enskilda intervjuer
Konserthuset, Viktor Rydbergsgatan, lokal: Stenhammarsalen

Var vänlig anmäl deltagande till pressekreterare Therese Knapp, therese.knapp@regeringskansliet.se samt 072-733 38 57.

Välkomna!

Om oss

Miljö- och energidepartementet arbetar med frågor som rör minskade klimatutsläpp, en giftfri vardag, en hållbar energianvändning och att stärka den biologiska mångfalden på land och i vatten. Departementet ansvarar också för frågor som rör kretslopp och avfall, strålsäkerhet, skydd och skötsel av värdefull natur samt internationellt miljö- och energisamarbete. De 16 miljökvalitetsmålen är grunden för regeringens miljöpolitik och miljömålssystemet är den centrala, gemensamma plattformen för aktörer i det svenska miljöarbetet.