Pressinbjudan: Ibrahim Baylan inviger anläggning för förnybara drivmedel i Göteborg

Tisdagen den 24 november är energiminister Ibrahim Baylan i Göteborg för att inviga Preems nya anläggning för produktion av biobaserade drivmedel. Anläggningen framställer diesel från tallolja, en restprodukt från skogsindustrin.

Senare under eftermiddagen deltar även energiministern i Dagens Industris Gasellträff.

Program den 24 november

Tid och plats:
kl 13.00-15.00 Invigning inklusive rundtur runt raffinaderiet
kl.13.55 Tal av energiminister Ibrahim Baylan
kl.15.00 Medietid, enskilda intervjuer

Preems raffinaderi, Raffinaderivägen 25, Göteborg

Var vänlig anmäl deltagande till pressekreterare Therese Knapp, therese.knapp@regeringskansliet.se, samt 072-733 38 57.

Välkomna!

Om oss

Miljö- och energidepartementet arbetar med frågor som rör minskade klimatutsläpp, en giftfri vardag, en hållbar energianvändning och att stärka den biologiska mångfalden på land och i vatten. Departementet ansvarar också för frågor som rör kretslopp och avfall, strålsäkerhet, skydd och skötsel av värdefull natur samt internationellt miljö- och energisamarbete. De 16 miljökvalitetsmålen är grunden för regeringens miljöpolitik och miljömålssystemet är den centrala, gemensamma plattformen för aktörer i det svenska miljöarbetet.