Pressinbjudan: Ibrahim Baylan och kärnkraftsägarna samtalar om driftsituationen inför kommande vinter

Fredagen den 6 november träffar energiminister Ibrahim Baylan Sveriges kärnkraftsägande företag. Företagen ska redogöra för driftläget inför den kommande vintern samt informera om respektive företags bedömning av den kortsiktiga effektsituationen.

Efter mötet bjuds media in till en pressträff där också E.on, Vattenfall och Fortum är tillgängliga för enskilda intervjuer

Tid:               fredag 6 november kl. 15.15-15.45
Plats:            Miljö- och energidepartementet, Malmtorgsgatan 3

Var vänlig anmäl deltagande till pressekreterare Therese Knapp, 072-733 38 57 eller therese.knapp@regeringskansliet.se.

Medtag presslegitimation.

Välkommen!

Om oss

Miljö- och energidepartementet arbetar med frågor som rör minskade klimatutsläpp, en giftfri vardag, en hållbar energianvändning och att stärka den biologiska mångfalden på land och i vatten. Departementet ansvarar också för frågor som rör kretslopp och avfall, strålsäkerhet, skydd och skötsel av värdefull natur samt internationellt miljö- och energisamarbete. De 16 miljökvalitetsmålen är grunden för regeringens miljöpolitik och miljömålssystemet är den centrala, gemensamma plattformen för aktörer i det svenska miljöarbetet.