Regeringen driver på för högre energimål i EU

Regeringen har fått stöd av riksdagen för att Sverige, tillsammans med likasinnade medlemsstater, ska kunna stödja Europaparlamentets förslag om högre mål för förnybar energi och energieffektivisering.

Snart inleds trepartsförhandlingarna mellan Europaparlamentet, Europeiska rådet och EU-kommissionen om revideringen av EU-direktiven för förnybar energi och energieffektivisering. Europaparlamentet anser att dagens energi- och klimatmål inom EU är för låga och har inom ramen för förhandlingarna om ändring av EU-direktiven om förnybar energi och energieffektivisering gett förslag på att målet för förnybar energi höjs från minst 27 procent till minst 35 procent och att målet för energieffektivisering höjs från minst 27 till 35 procent. Regeringen håller med Europaparlamentet om att ambitionsnivån behöver höjas.

– Regeringen välkomnar högre mål både för förnybar energi och för energieffektivisering och också att målen blir bindande på EU-nivå, säger samordnings- och energiminister Ibrahim Baylan.

Genom högre krav på förnybar energi och energieffektivisering i EU kommer utsläppen av växthusgaser att minska, både inom systemet för handel med utsläppsrätter (EU ETS) och i andra sektorer. Skarpare energimål blir ett verktyg för att skärpa EU:s klimatambitioner.

.

För mer information, kontakta:

Sami Mashial
Pressekreterare hos
samordnings- och energi­minister
Ibrahim Baylan

076-144 17 03

www.regeringen.se/miljo

Taggar:

Om oss

Miljö- och energidepartementet arbetar med frågor som rör minskade klimatutsläpp, en giftfri vardag, en hållbar energianvändning och att stärka den biologiska mångfalden på land och i vatten. Departementet ansvarar också för frågor som rör kretslopp och avfall, strålsäkerhet, skydd och skötsel av värdefull natur samt internationellt miljö- och energisamarbete. De 16 miljökvalitetsmålen är grunden för regeringens miljöpolitik och miljömålssystemet är den centrala, gemensamma plattformen för aktörer i det svenska miljöarbetet.

Prenumerera

Snabbfakta

EU:s nuvarande energi- och klimatmål till 2030: 2014 kom Europeiska rådet överens om EU:s nuvarande energi- och klimatmål till år 2030. Målen är minst 40 procent lägre växthusgasutsläpp än 1990, minst 27 procent andel förnybar energi och minst 27 procent energieffektivisering. Energieffektiviseringsmålet ska ses över senast 2020, med möjlighet att höja målet till 30 procent.
Twittra det här