Regeringen vill öka kunskaperna om våtmarkernas roll för att förebygga torka och vattenbrist

Våtmarker spelar en viktig roll för att förebygga torka och vattenbrist. Regeringen ger därför Naturvårdsverket i uppdrag att ta fram ett kunskapsunderlag om våtmarkernas ekologiska och vattenhushållande funktion.

– Jag är glad att den här kunskapsöversynen nu kan bli verklighet. Vid både torka och översvämningar är våtmarkernas magasin en viktig del av vårt ekosystem, säger miljöminister Karolina Skog. 

Redan 2016 drabbades flera platser i landet av vattenbrist. I år ser situationen ut att ytterligare förvärras och drabba fler delar av landet. Sett ur ett internationellt perspektiv har Sverige varit förskonat från stora katastrofer till följd av extrem torka. Flera faktorer samspelar till att vi just nu har låga grundvattennivåer. Framförallt ovanligt lite nederbörd, men också utdikningar som leder bort vatten istället för att fördröja det naturligt i markerna.

Historiskt har omkring en fjärdedel av Sveriges ursprungliga våtmarksareal försvunnit genom utdikning, sjösänkning och uppodling.  Kunskaper om våtmarkernas betydelse för att balansera, buffra och magasinera vattenflöden behövs för att kunna restaurera och anlägga våtmarker på rätt platser. Det gäller våtmarker i såväl jord- och skogsmark som i tätort.

Regeringen avser att under hösten ge uppdrag om att ta fram en strategi om våtmarker och detta kunskapsunderlag kommer att vara del av den kommande strategin.

För mer information, kontakta:

Hanna Björnfors
Pressekreterare hos
miljöminister
Karolina Skog
072-500 92 11

http://www.regeringen.se/miljo

Taggar:

Prenumerera