Statssekreterare Emil Högberg till EU:s informella energiministermöte

Den 19 april deltar Emil Högberg, statssekreterare hos samordnings- och energiminister Ibrahim Baylan i EU:s informella energiministermöte i Sofia i Bulgarien.

Under mötet kommer EU:s medlemsländer bland annat diskutera ambitionsnivån för EU:s kommande mål för förnybar energi och energieffektivisering inför fortsatta förhandlingar mellan rådet och Europaparlamentet. Sverige välkomnar Europaparlamentets förslag på att målet för förnybar energi höjs från minst 27 procent till minst 35 procent och att målet för energieffektivisering höjs från minst 27 till 35 procent.

Man kommer även att diskutera transportsektorns roll under mötet. Även här vill Sverige se en hög ambition med långsiktiga förutsättningar som ger säkerhet för investerare.

För mer information, kontakta:

Sami Mashial
Pressekreterare hos
samordnings- och energi­minister
Ibrahim Baylan

076-144 17 03

www.regeringen.se/miljo

Taggar: