Statssekreterare Nils Vikmång leder näringslivsdelegation till Angola

Nils Vikmång, statssekreterare hos samordnings- och energiminister Ibrahim Baylan, leder den 28 oktober en näringslivsdelegation till Angola med fokus på energi, ICT(information and communication technology) och transport.

Syftet med resan till Angola är fördjupade handelsrelationer genom att verka för bättre affärsmöjligheter för svenska företag, ökad svensk export och att uppmuntra till nya kontaktytor inom ramen för regeringens satsning Team Sweden. Besöket ger också tillfälle till politiska samtal om globala utmaningar.

– Sverige har långvariga relationer mer Angola. Sverige strävar efter att ytterligare befästa och fördjupa dessa band med fokus på handel. Svenska företag besitter värdefull teknik, kunskap och lösningar som kan bidra till Angolas fortsatta utveckling, säger Nils Vikmång.

Angola ingår bland regeringens 26 prioriterade exportmarknader. Flera svenska företag finns redan på plats i Angola och gör affärer men potentialen för ökad handel är fortsatt stor.

För mer information, kontakta:

Gunilla Hjalmarson
Pressekreterare hos samordnings- och energiminister
Ibrahim Baylan
072-545 70 79

http://www.regeringen.se/miljo

Taggar:

Om oss

Miljö- och energidepartementet arbetar med frågor som rör minskade klimatutsläpp, en giftfri vardag, en hållbar energianvändning och att stärka den biologiska mångfalden på land och i vatten. Departementet ansvarar också för frågor som rör kretslopp och avfall, strålsäkerhet, skydd och skötsel av värdefull natur samt internationellt miljö- och energisamarbete. De 16 miljökvalitetsmålen är grunden för regeringens miljöpolitik och miljömålssystemet är den centrala, gemensamma plattformen för aktörer i det svenska miljöarbetet.

Prenumerera

Snabbfakta

Om Team Sweden: Regeringens övergripande exportstrategi presenterades i september 2015. Inom detta arbete gör regeringen en särskild satsning, Team Sweden. Satsningen görs i nära dialog med myndigheter och företag för att främja svensk export.
Twittra det här