Sverige på topplacering i världsomfattande energiranking

Energiminister Ibrahim Baylan deltog idag vid lanseringen av den årliga energirangordning, World Energy Trilemma Index. Sverige befäster sin position i toppen av indexet med en andraplats, samma position som år 2014.

Rangordningen sammanställs av Världsenergirådet (World Energy Council). Dess generalsekreterare Christoph Frei var idag på plats i Sverige för att tillsammans med Ibrahim Baylan presentera indexet och Sveriges placering. Indexet visar hur väl länder hanterar de tre aspekterna om försörjningstrygghet, prisvärdhet och miljömässig hållbarhet av produktion och användning av energi.

– Sverige är i toppen när de tre kategorierna sammanvägts. Det tyder på att vi i Sverige har hittat en balans mellan energisystemets alla dimensioner, kommenterar energiminister Ibrahim Baylan.

– Det är fortsatt viktigt med ett systemtänk och långsiktiga spelregler i ett föränderligt energilandskap, vilket är en av anledningarna till varför regeringen tillsatte Energikommissionen. Sverige ska fortsatt vara ett föregångsland i energisammanhang.

Om oss

Miljö- och energidepartementet arbetar med frågor som rör minskade klimatutsläpp, en giftfri vardag, en hållbar energianvändning och att stärka den biologiska mångfalden på land och i vatten. Departementet ansvarar också för frågor som rör kretslopp och avfall, strålsäkerhet, skydd och skötsel av värdefull natur samt internationellt miljö- och energisamarbete. De 16 miljökvalitetsmålen är grunden för regeringens miljöpolitik och miljömålssystemet är den centrala, gemensamma plattformen för aktörer i det svenska miljöarbetet.

Prenumerera

Snabbfakta

Bakgrund: World Energy Trilemma Index, som lanseras varje år, rangordnar 130 länder med jämförbara indikatorer kring deras förmåga att tillhandahålla ett försörjningstryggt, prisvärt och miljömässigt hållbart energisystem. Den sammantagna rangordningen baseras på indikatorer så som utbud, efterfrågan, prisvärdhet och tillgång till energi samt miljömässiga effekter av landets energianvändning och -produktion.
Twittra det här