Transportutmanare samlas i Almedalen

Över 150 aktörer har nu antagit Fossilfritt Sveriges transportutmaning och för att fira det samlas några av utmanarna för att delta vid seminariet ”Är vi redo? Så stärker vi totalförsvaret genom omställningen till fossilfria transporter” som arrangeras av BioDriv Öst, Fossilfritt Sverige, Tekniska verken, Lantmännen och Biogas Research Center vid LiU.

Tid: 4 juli 16.15-17.15
Plats: Stora Strandgatan, Strandgatan 34, Visby

Att anta transportutmaningen innebär att aktören sätter ett mål för när, före 2030, som deras inrikes transporter ska vara fossilfria. Bland de som antagit utmaningen finns stora företag som Arla, ABB och Coop liksom kommuner som Stockholms stad, Malmö stad och Uppsala kommun.

Ett syfte med utmaningen är att visa upp behovet av att snabbt få igång en inhemsk produktion av förnybara drivmedel. Det är också ett tema för seminariet som fokuserar på hur ett fossiloberoende påverkar försvarsförmågan.

Välkommen att medverka och intervjua representanter för aktörerna som antagit utmaningen och Svante Axelsson, nationell samordnare för Fossilfritt Sverige.

Läs mer om seminariet: http://program.almedalsveckan.info/event/user-view/51287

För frågor kontakta:
 

 

Peter Söderberg, kommunikationsansvarig Fossilfritt Sverige, 070-310 57 97, peter.g.soderberg@regeringskansliet.se

Beatrice Torgnyson Klemme, VD, Biogas Öst med BioDriv Öst, 0733 - 97 06 25 beatrice.torgnyson@biogasost.se

Fossilfritt Sverige startades av regeringen inför klimatmötet i Paris 2015 och hittills har över 350 aktörer gått med. Svante Axelsson är nationell samordnare för Fossilfritt Sverige. Han fungerar som aktörernas länk till regeringen för att röja undan hinder och skapa förutsättningar för snabbare utsläppsminskningar.

BioDriv Öst är den storregionala kraftsamlingen för fossilfria transporter i sex län i östra Mellansverige och Stockholmsregionen. Över 50 aktörer från offentlig sektor, näringsliv och forskning samverkar redan genom det nya nätverket som som ska underlätta och påskynda omställningen till förnybara alternativ i transportsektorn.  

Taggar:

Om oss

Miljö- och energidepartementet arbetar med frågor som rör minskade klimatutsläpp, en giftfri vardag, en hållbar energianvändning och att stärka den biologiska mångfalden på land och i vatten. Departementet ansvarar också för frågor som rör kretslopp och avfall, strålsäkerhet, skydd och skötsel av värdefull natur samt internationellt miljö- och energisamarbete. De 16 miljökvalitetsmålen är grunden för regeringens miljöpolitik och miljömålssystemet är den centrala, gemensamma plattformen för aktörer i det svenska miljöarbetet.