Utredning för mer lokalt engagemang mot övergödning

Övergödning är fortsatt ett stort problem för svenska sjöar, kuster och hav. Regeringen tillsätter nu en utredning som ska fokusera på mer effektiva åtgärder mot övergödning och hur det lokala engagemanget kan stärkas.

Det behövs ytterligare insatser för att nå miljökvalitetsmålet Ingen övergödning. Därför tillsätter regeringen utredningen om Minskad övergödning genom stärkt lokalt åtgärdsarbete.

– Nyckeln till ett framgångsrikt arbete mot övergödning ligger i ett starkt och brett lokalt engagemang. Många aktörer har gjort fantastiska insatser under många år, men vi behöver göra mer, säger miljöminister Karolina Skog.

Utredningen ska bland annat:

Utredningen ska också ta fram förslag till finansiering av föreslagna insatser samt lämna nödvändiga författningsförslag. Utredningen ska lämna in sitt betänkande till Miljö- och energidepartementet senast den 28 februari 2020. Regeringen utser Håkan Wåhlstedt till särskild utredare.

För mer information, kontakta:

Hanna Björnfors
Pressekreterare hos
miljöminister
Karolina Skog
072-500 92 11

www.regeringen.se/miljo

Taggar: