Välkommen till Fossilfritt Värmland

Tid: 18 januari 2018, 9:00 – 16:00
Plats: Stadshotellet, Karlstad

Välkommen att delta och bevaka en konferens om omställningen till ett fossilfritt samhälle. Möjligheterna i Värmland är många och dagen kommer att handla om fördelarna med att gå före i omställningen och fokusera på konsumtion och transporter men också ungas syn på utvecklingen och näringslivets roll.

Under ledning av den nationella samordnaren Svante Axelsson och Johanna Stål, chefredaktör på hållbarhetsmagasinet Camino, riktas ljuset mot omställningsarbetet i Värmland.

Deltar gör även bland annat klimatexperten, naturskadespecialisten och tidigare tv-meteorologen Pär Holmgren och Åsa Minoz, expert på innovation och delningsekonomi.

Svante Axelsson finns tillgänglig för intervjuer inför konferensen och i pauserna.

Arrangörer: Fossilfritt Sverige, Karlstads kommun, Region Värmland, off2off, Länsstyrelsen i Värmlands län, Hammarö kommun och Forshaga kommun

Program:

8:30 Registrering och kaffe

9:00 Välkomna!

9:15 Varför går det ofta lättare än vi vågar tro?
Svante Axelsson, nationell samordnare för Fossilfritt Sverige

9:45 Konsumtionen och klimatet – hur använder vi våra resurser effektivare?
Åsa Minoz, expert på innovation och delningsekonomi,  och Henric Barkman, miljöstrateg, Karlstads kommun

10:20 Fika

10:45 Nött men inte dött – hållbar konsumtion och återbruk
Fritidsbanken, Löfbergs och off2off

11:30 Kommun och företag mot fossilfrihet

11:45 Framtiden nästa! – ungdomarnas visioner formar morgondagen

12:15 LUNCH

13:15 Försäkringar – en trygg och hållbar konsumtion
Pär Holmgren, naturskadespecialist, Länsförsäkringar

13:45 Fossilfria transporter i Värmland – att bygga om samhället

14:15 Fika

14:00 Företag på väg – så ställer vi om transporterna
bl.a Postiljohan, Sweco, Paper Province och Säffle kommun

15:30 Summering och Budkavle

16:00 Slut

Kontakta:
Peter Söderberg, kommunikationsansvarig Fossilfritt Sverige,
070-310 57 97 peter.g.soderberg@regeringskansliet.se

Fossilfritt Sverige startades av regeringen inför klimatmötet i Paris 2015 och hittills har över 300 aktörer gått med. Svante Axelsson är nationell samordnare för Fossilfritt Sverige. Han fungerar som aktörernas länk till regeringen för att röja undan hinder och skapa förutsättningar för snabbare utsläppsminskningar.​

Taggar:

Om oss

Miljö- och energidepartementet arbetar med frågor som rör minskade klimatutsläpp, en giftfri vardag, en hållbar energianvändning och att stärka den biologiska mångfalden på land och i vatten. Departementet ansvarar också för frågor som rör kretslopp och avfall, strålsäkerhet, skydd och skötsel av värdefull natur samt internationellt miljö- och energisamarbete. De 16 miljökvalitetsmålen är grunden för regeringens miljöpolitik och miljömålssystemet är den centrala, gemensamma plattformen för aktörer i det svenska miljöarbetet.

Prenumerera

Media

Media