Världens energiministrar samlas i Öresundsregionen

Den 23-24 maj står Sverige tillsammans med Danmark, Finland, Norge, Europeiska kommissionen och Nordiska ministerrådet värdar för ministermötena Clean Energy Ministerial och Mission Innovation i Malmö och Köpenhamn.

Temat för ministermötena Mission Innovation 3 (MI-3) och Clean Energy Ministerial 9 (CEM9) är Energy Integration and Transition med fokus på utvecklingen och spridningen av energiteknik för framtidens behov. Under mötena samlas energiministrar för världens främsta energinationer och företrädare för näringsliv, forskning och akademin, civilsamhället och internationella organisationer. Tillsammans arbetar de mot det gemensamma målet att skynda på omställningen till hållbar energi.

– Värdskapet för dessa möten är ett viktigt åtagande för Sverige, våra nordiska grannar och Europeiska kommissionen för att bidra till arbetet med hållbara energisystem globalt. Internationellt forsknings- och innovationssamarbete är centralt för att nå detta mål och något som Sverige har stor nytt av, säger samordnings- och energiminister Ibrahim Baylan.

På MI-3 i Malmö och på CEM9 i Köpenhamn deltar representanter från regeringarna i Argentina, Australien, Brasilien, Chile, Danmark, Finland, Frankrike, Förenade Arabemiraten, Indien, Indonesien, Italien, Japan, Kanada, Kina, Mexiko, Nederländerna, Norge, Polen, Ryssland, Saudiarabien, Sydafrika, Sydkorea, Sverige, Storbritannien, Tyskland, USA, Österrike samt EU-kommissionärerna för Energiunionen Maroš Šefčovič respektive för klimat och energi Miguel Arias Cañete.

För mer information, kontakta:

Sami Mashial
Pressekreterare hos
samordnings- och energi­minister
Ibrahim Baylan

076-144 17 03

www.regeringen.se/miljo

Taggar:

Om oss

Miljö- och energidepartementet arbetar med frågor som rör minskade klimatutsläpp, en giftfri vardag, en hållbar energianvändning och att stärka den biologiska mångfalden på land och i vatten. Departementet ansvarar också för frågor som rör kretslopp och avfall, strålsäkerhet, skydd och skötsel av värdefull natur samt internationellt miljö- och energisamarbete. De 16 miljökvalitetsmålen är grunden för regeringens miljöpolitik och miljömålssystemet är den centrala, gemensamma plattformen för aktörer i det svenska miljöarbetet.

Prenumerera

Snabbfakta

Globala energimöten i Öresundsregionen: Den 21–25 maj arrangeras den nordiska energiveckan, Nordic Clean Energy Week, på olika platser i Malmö, Lund och Köpenhamn. De nordiska energiministrarna har sitt årliga möte den 22 maj. Den 23 och 24 maj samlas energiministrar från Norden, EU och G20-länder till de globala samarbetena inom Clean Energy Ministerial 9 och Mission Innovation 3 för att driva på utvecklingen av ren energiteknik.
Twittra det här