Världens energiministrar samlas inför COP21

Energiminister Ibrahim Baylan deltar den 17-18 november på IEA:s, International Energy Agency, ministermöte i Paris. Mötet samlar energiministrar från hela världen för att diskutera energifrågans roll inför och efter klimatmötet COP21. Flera länder har tydligt markerat att fredagens attacker inte ska låta påverka genomförandet av mötet.

Till följd av fredagens attacker har flera länder inklusive Sverige tydligt markerat att deltagande på mötet är viktigt för att visa stöd till den franska regeringen samt att inte låt rädsla övervinna handlingskraften och viljan till internationellt samarbete.

- Nu mer än tidigare är det viktigt att visa att vi står upp för demokrati och mänskliga värden. Fredagens attack fyller våra hjärtan av sorg men det får inte låta oss bli ett hinder för att fortsätta det arbete vi påbörjat, säger energiminister Ibrahim Baylan.

Mötet leds av USA:s energiminister Ernest Moniz och IEA:s nya chef Fatih Birol. Energiminister Baylan kommer att inledningstala på sessionen om teknik och innovation. Därefter följer en diskussion om hur satsningar på teknologier och innovation på energiområdet kan bidra till uppfyllandet av de energi- och klimatpolitiska målen.

- Teknik och innovation på energiområdet är helt avgörande för att vi ska lyckas hejda klimatförändringen. Mycket händer på området men det är viktigt att regeringarna nu tillsammans arbetar för att påskynda omställningen, säger energiminister Ibrahim Baylan.

Om oss

Miljö- och energidepartementet arbetar med frågor som rör minskade klimatutsläpp, en giftfri vardag, en hållbar energianvändning och att stärka den biologiska mångfalden på land och i vatten. Departementet ansvarar också för frågor som rör kretslopp och avfall, strålsäkerhet, skydd och skötsel av värdefull natur samt internationellt miljö- och energisamarbete. De 16 miljökvalitetsmålen är grunden för regeringens miljöpolitik och miljömålssystemet är den centrala, gemensamma plattformen för aktörer i det svenska miljöarbetet.