Världens länder eniga om fortsatt skydd av elefanter

Världens länder har enats om åtgärder för att ytterligare reglera den internationella handeln med hotade växter och djur. Efter förhandlingar vid CITES-mötet i Sydafrika står det klart att förbudet mot handel med elfenben från afrikanska elefanter kvarstår.

Ett av förslagen som förhandlats under mötet i Johannesburg, Sydafrika, var att öppna för internationell handel med elfenben från afrikansk elefant från Zimbabwe och Namibia. Sverige och övriga EU motsatte sig förslaget. Sveriges linje var att fortsatt arbete ska ske för att minska den illegala handeln med elfenben innan ett öppnande kan ske, vilket också blev utgången av förhandlingarna. Arbete ska bland annat utföras fram till nästa CITES partsmöte år 2019, inom ramen för de nationella åtgärdsplanerna för elfenben.

Sverige bidrog också till att mötet kunde enas om att öka kontrollen av den internationella handeln med träslag i släktet Dahlbergia, som bland annat används för tillverkning av möbler och musikinstrument. Trädsläktet omfattar 260 olika arter som på grund av överexploatering kraftigt har minskat sin utbredning.

Upp mot 3 000 delegater från hela världen deltog vid CITES partsmöte i Sydafrika, som pågått mellan 24 september och 5 oktober. Målet med mötet var att enas om gemensamma åtgärder för att reglera den internationella handeln med hotade växter och djur.

För mer information, kontakta:

Hanna Björnfors
Pressekreterare hos
miljöminister
Karolina Skog
072-500 92 11

http://www.regeringen.se/miljo

Taggar:

Om oss

Miljö- och energidepartementet arbetar med frågor som rör minskade klimatutsläpp, en giftfri vardag, en hållbar energianvändning och att stärka den biologiska mångfalden på land och i vatten. Departementet ansvarar också för frågor som rör kretslopp och avfall, strålsäkerhet, skydd och skötsel av värdefull natur samt internationellt miljö- och energisamarbete. De 16 miljökvalitetsmålen är grunden för regeringens miljöpolitik och miljömålssystemet är den centrala, gemensamma plattformen för aktörer i det svenska miljöarbetet.

Prenumerera

Snabbfakta

Fakta och genvägar: CITES står för Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora. Det är ett internationellt avtal som reglerar handeln med hotade arter av vilda djur och växter. Mötet i Sydafrika var det 17:e partsmötet och det första papperslösa mötet inom ramen för CITES.
Twittra det här