På rätt kurs mot fossiloberoende till 2030

Miljöfordon Sverige tar ett helhetsgrepp och redovisar samtliga lätta fossiloberoende fordon (lätta lastbilar och personbilar). Med fossiloberoende fordon menar vi fordon som drivs med förnybara drivmedel: etanol-, gas- och elfordon samt laddhybrider. Syftet med den här typen av fordon är att minska utsläppen av fossil koldioxid.

Med hjälp av vår unika databas har vi tillgång till alla fordon och vi kan fördela dem geografiskt per kommun samt även specificera hur många som ägs av privatpersoner, företag respektive kommunorganisationer. Ett utmärkt underlag för granskande journalistik.

Fossiloberoende fordon

I Sverige finns nästan 5,4 miljoner lätta fordon. Av dessa är det knappt 6 procent som vi kan räkna som fossiloberoende. Etanolfordon är det i särklass vanligaste, sedan följer gasbilar, laddhybrider och elbilar. Det är bilar av den här typen som kan hjälpa oss att minska de fossila koldioxidutsläppen men då måste de framföras på rätt bränsle, för etanolbilar, E85, för gasbilar biogas och att elfordon laddas med förnybar el.

Den största ökningen av fossiloberoende fordon står laddhybriderna för med 13 400 fordon på ett år, eller en ökning av antalet med 70 %. För gasfordon är motsvarande siffror 500 respektive 1 % och för elfordon 3 900 och 43 %. Nettoökningen för året blir 13 000 fossiloberoende fordon eller drygt 2 %. Etanolbilar minskade under året.

Alltför långsam ökningstakt

Sett till det totala antalet lätta fordon är den fossiloberoende andelen blygsamt. Trots att det nu finns 220 000 etanolfordon, drygt 50 000 gasfordon, nästan 13 000 elfordon och 32 000 laddhybrider utgör dessa fordon alltså endast 6 % av flottan. Jämfört med förra året innebär det en marginell ökning från 5,8 till 5,9 procent. Det här är en ökningstakt som inte får oss att nå målet, en fossiloberoende fordonsflotta, 2030.

Rapport Miljöfordonsdiagnos – Geo

Du hittar en utförlig rapport om läget i Sverige här: http://miljofordonsverige.se/projekt/mfd-geo/

Vill du ha en fördjupad rapport för att kunna analysera läget i din kommun?

Välkommen att kontakta Miljöfordon Sverige för uppgifter om våra olika rapporter samt priser.

Verksamhetsledare:

Jonas Lööf                                            jonas@miljofordonsverige.se

Projektledare:

Pernilla Hansson                      pernilla@miljofordonsverige.se

Mediaansvarig:

Stefan Nilsson                      stefan@miljofordonsverige.se

 

Verksamhetsledare:

Jonas Lööf        jonas@miljofordonsyd.se

 

Projektledare:

Pernilla Hansson    pernilla@miljofordonsyd.se

 

Mediaansvarig:

Stefan Nilsson    stefan@miljofordonsyd.se

Taggar:

Prenumerera

Media

Media