Göteborgskonstnär finalist i Svanens konsttävling

Lina Sofia Lundin, Göteborg, är en av de sex finalister som juryn valt ut i Nordic Art Insight, Svanens konsttävling där förstapriset är 100 000 SEK. Bilder på bidragen visas just nu upp i Almedalen under politikerveckan.

Genom Nordic Art Insight tar diskussionen om hållbar utveckling äntligen på allvar tar plats i konstens värld! För mig är det här ett bra sätt att sprida budskapet om naturlig färgning, och visa på sambandet mellan mat och kläder. I varje område är det viktigt att ha ett livscykelperspektiv och reflektera over våra ekologiska fotavtryck, säger Lina Sofia Lundin.

Så här tyckte juryn om Lina Sofia Lundins konstverk Färgningsmanifestet - The Expanded Field of Composting, en installation med textil och tillhörande skrift ”Konsekvent undersökande projekt som går på djupet med ett av textilproduktionens problem.” Bild bifogas.

Nu är det folkets röst som avgör vem av de sex som vinner, röstning sker på www.artnordic.org. Där kan du också kolla in konstverken och läsa mer om övriga fem finalister och konstverk.

Temat för Nordic Art Insight var hur vi kan nå en hållbar konsumtion som tar hänsyn till klimat- och miljömål och delar rättvist på jordens resurser. Konstnären skulle också ur ett miljöperspektiv beskriva hur verket är framtaget. Totalt kom det in 146 bidrag till Nordic Art Insight.

Röstningen pågår fram till sista augusti och vinnaren presenteras i Umeå på den nordiska hållbarhetskonferensen Medskapandets konst i september. Konstverket visas även upp under Umeå Europas Kulturhuvudstad 2014.

För kommentarer: Lina Sofia Lundin 070- 295 31 36 http://cargocollective.com/linasofialundin

För mer information: Anna Norberg, presskontakt Miljömärkning Sverige, 0762-62 54 90, 08- 55 55 24 13,  anna.norberg@svanen.se.

Svanen är Nordens officiella miljömärke. Svanen har ett livscykelperspektiv och ställer höga miljökrav, som revideras kontinuerligt. Det gör det enkelt för konsumenter att välja de miljömässigt bästa produkterna. Svanen är också ett verktyg för företag som vill bidra till arbetet för ett hållbart samhälle. Miljömärkning Sverige AB ansvarar för Svanen och EU:s motsvarighet EU Ecolabel. Läs mer på www.svanen.se

Taggar:

Om oss

Om Svanen och EU Ecolabel: Svanen är Nordens officiella miljömärke och EU Ecolabel är EU:s. Miljömärkning Sverige AB arbetar på uppdrag av regeringen för att vägleda konsumenter till de miljömässigt bästa produkterna. Produkterna lever upp till hårda miljö- och hälsokrav, som fastställs av en oberoende tredje part och skärps kontinuerligt. Svanen och EU Ecolabel är också verktyg för företag som vill bidra till arbetet för ett hållbart samhälle. Läs mer på www.svanen.se

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar