Green procurement week: Svanen lyfter upphandling

Miljömärkning är ett viktigt verktyg för offentlig upphandlare, enligt finske miljöministern Kimmo Tiilikainen. Den svenske upphandlingsministern Ardalan Shekarabi pekar på att upphandling måste användas till att nå samhällspolitiska mål.

– För att få ett hållbart samhälle måste vi ställa om till en hållbar upphandling. Upphandlingen måste användas som ett strategiskt verktyg och kopplas till samhällspolitiska mål, sa Ardalan Shekarabi, upphandlingsminister i Sverige.

I Sverige har regeringen satsat på upphandling: startat en ny Upphandlingsmyndighet och en ny upphandlingsstrategi och ny upphandlingslag kommer under våren.

Svanen är den nordiska officiella miljömärkningen och miljömärket finns på en mängd varor och tjänster: allt från kläder till hela hus.

Miljömärkena har en nyckelposition för att minska miljöbelastningen. I framtiden växer miljömärkningens betydelse, eftersom den offentliga upphandlaren kan kräva miljömärkning som bevis på att upphandlingens miljökrav uppfylls. Miljömärkena underlättar också upphandlingen, eftersom de bygger på mångsidiga livscykelbedömningar och tester, säger Kimmo Tiilikainen, miljöminister i Finland.

Det finns nu stora möjligheter att ställa miljökrav på de produkter som upphandlas med ny EU-lagstiftning, menar Svanen under den gemensamma nordiska Green Procurement Week som startar idag.

Svanen arrangerar följande seminarier under Green Procurement Week:

3 november:

Hvordan tjekkes dokumentation for miljøkrav? Fredriksbergs kommun, Danmark

Good practises for companies´ transportation, Helsinki, Finland

Grønne innkjøp av bygg og byggevarer, Oslo

Statens inköpscenters Gröna offentliga inköp, Reykjavik.

4 november:

Webinar about textiles, Finland

Gröna steg hos statliga instutitioner som tagit steget, Reykjavik.

6 november:

Öresundsregionen kan rädda världen genom modern upphandling #ModUpp2020, Malmö

Se hela programmet för Green procurement week här:

Bakom Green Procurement week står Nordiska ministerrådet, Forum for Bæredygtige Indkøb, Öresundskommittén.

Presskontakt:

Anna Norberg, Miljömärkning Sverige +46 (0)762-62 54 90

Hanna Sauroja, Miljömärkning Finland +358 40 125 9669

Gro-Ellen Linnås, Miljömärkning Norge, +47 481 54 456

Lisa Olufson Klæsøe, Miljömärkning Danmark +45 39 96 62 79,

Elva Rakel, Miljömärkning Island, +354 6918530.

För mer information: Anna Norberg, presskontakt Miljömärkning Sverige, 0762-62 54 90, 08- 55 55 24 13,  anna.norberg@svanen.se.

Svanen är Nordens officiella miljömärke. Svanen har ett livscykelperspektiv och ställer höga miljökrav, som revideras kontinuerligt. Det gör det enkelt för konsumenter att välja de miljömässigt bästa produkterna. Svanen är också ett verktyg för företag som vill bidra till arbetet för ett hållbart samhälle. Miljömärkning Sverige AB ansvarar för Svanen och EU:s motsvarighet EU Ecolabel. Läs mer på www.svanen.se

Taggar:

Om oss

Om Svanen och EU Ecolabel: Svanen är Nordens officiella miljömärke och EU Ecolabel är EU:s. Miljömärkning Sverige AB arbetar på uppdrag av regeringen för att vägleda konsumenter till de miljömässigt bästa produkterna. Produkterna lever upp till hårda miljö- och hälsokrav, som fastställs av en oberoende tredje part och skärps kontinuerligt. Svanen och EU Ecolabel är också verktyg för företag som vill bidra till arbetet för ett hållbart samhälle. Läs mer på www.svanen.se

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar