Grön upphandling med Svanen i Norden

Svanenmärket kan bli ett viktigt verktyg för gröna offentliga inköp. Det enligt ett förslag från de nordiska statsministrarnas arbetsgrupp för grön tillväxt 1).

Målet är att den offentliga sektorn ska öka efterfrågan på gröna varor och tjänster hos den privata sektorn, som då stimuleras att utveckla fler miljöanpassade produkter - den gröna tillväxten tar fart.

Svanenmärket finns idag på 63 produktområden, på allt från hus till kopieringspapper. Sammanlagt köper den offentliga sektorn i de nordiska länderna varor och tjänster för 66 156 miljoner euro, nästan 600 miljarder kronor.

- Det är väldigt positivt att Svanenmärket åtnjuter det förtroendet hos ministrarna och att vi har en välorganiserad offentlig sektor i Norden. Det är utmärkta förutsättningar för att ställa om till en mer hållbar upphandling, vad väntar vi på? säger Ragnar Unge, vd Miljömärkning Sverige.

Intresset för att öka försäljningen av miljömärkta produkter i offentlig upphandling är stort från de privata företagen. Miljömärkning Sverige arrangerar därför på fredag ett seminarium om Hållbar upphandling. Medverkande är bl a Magnus Josephson, expert på hur företag och myndigheter kan göra affärer i enlighet med Lagen om offentlig upphandling.

Seminariet, som hålls fredagen 16 mars 9.30-15.30 på IVA Konferenscenter, Stockholm, kommer att livestreamas.

Anmälan och mer information på http://www.svanen.se/seminarium

1)      Rapporten Norden - ledande i grön tillväxt kan laddas ner på: http://www.norden.org/sv/publikationer/publikationer/2011-717

.

För mer information: Anna Norberg, presskontakt Miljömärkning Sverige, 0762-62 54 90, 08- 55 55 24 13,  anna.norberg@svanen.se.

Svanen är Nordens officiella miljömärke. Svanen har ett livscykelperspektiv och ställer höga miljökrav, som revideras kontinuerligt. Det gör det enkelt för konsumenter att välja de miljömässigt bästa produkterna. Svanen är också ett verktyg för företag som vill bidra till arbetet för ett hållbart samhälle. Miljömärkning Sverige AB ansvarar för Svanen och EU:s motsvarighet EU Ecolabel. Läs mer på www.svanen.se

Taggar:

Om oss

Om Svanen och EU Ecolabel: Svanen är Nordens officiella miljömärke och EU Ecolabel är EU:s. Miljömärkning Sverige AB arbetar på uppdrag av regeringen för att vägleda konsumenter till de miljömässigt bästa produkterna. Produkterna lever upp till hårda miljö- och hälsokrav, som fastställs av en oberoende tredje part och skärps kontinuerligt. Svanen och EU Ecolabel är också verktyg för företag som vill bidra till arbetet för ett hållbart samhälle. Läs mer på www.svanen.se

Prenumerera

Dokument & länkar