Norrlands Miljövård – först att städa Svanenmärkt i norra Sverige

Norrlands Miljövård har som första företag i Norrland klarat Svanens krav för städtjänster. Med 17 kontor från Gävle i syd till Kiruna i norr säkerställs nu att hela norra Sverige kan städas Svanenmärkt.

Norrlands Miljövårds städtjänster är numera Svanenmärkta. Det innebär bland annat att miljömärkta rengöringsmedel ska användas och doseras rätt och att miljö- och hälsofarliga ämnen är förbjudna. Svanenmärkningen ställer också krav på att mängden avfall – trasor, förpackningar och avfallspåsar – hålls nere och att företaget minskar utsläppen från sina fordon genom bättre ruttplanering och bränslesnåla bilar.

        Vi är jätteglada. Det här är efterlängtat av alla, både hos anställda och befintliga kunder. Nu hoppas vi kunna knyta nya kunder som vill förbättra sitt miljöarbete till oss, säger Frida Nilvander, miljö- och kvalitetsansvarig på Norrlands Miljövård.

Norrlands Miljövård firar 40 år i år och miljöarbetet har alltid prioriterats. Företaget är certifierat enligt både ISO 14001 och 9001. Att även klara Svanens krav var därför ett naturligt extra steg.

        En Svanenmärkning har länge funnits med i planerna och tack vare vårt tidigare miljöarbete var vi nog bättre rustade än många andra. Vi har alltid valt miljömärkta rengöringsmedel men var ändå tvungna att byta ut ett par för att klara Svanens krav. Vi har också köpt in nya bilar för att klara transportkraven, säger Frida Nilvander.

Norrlands Miljövård finns på 17 orter i norra Sverige, från Gävle i syd till Kiruna i norr. Svanenmärkningen omfattar såväl hemstädning som regelbunden avtalsstädning på exempelvis kontor och i butiker. Därmed finns det nu Svanenmärkta städtjänster i hela landet.

        Det är väldigt glädjande att nu även företag i norra Sverige, som vill stärka sin miljöprofil genom att göra rent sina lokaler med hjälp av en Svanenmärkt städfirma har möjlighet till det, säger Elsa Levinson, ansvarig för städtjänster på Svanen.

Läs mer om Svanens krav på städtjänster

Läs mer om Norrlands Miljövård

För mer information, kontakta:
Martin le Grand, presskontakt, Svanen:
Tel: 08 – 55 55 24 07
E-post: martin.legrand@svanen.se

Elsa Levinson, produktansvarig Svanenmärkta städtjänster:
Tel: 08 – 55 55 24 54
E-post: elsa.levinson@svanen.se

Frida Nilvander, kvalitets- och miljöansvarig, Norrlands Miljövård:
Tel: 0707 – 75 20 68
E-post: frida.nilvander@nmv.se

Svanen är Nordens officiella miljömärke. Svanen har ett livscykelperspektiv och ställer höga miljökrav, som revideras kontinuerligt. Det gör det enkelt för konsumenter att välja de miljömässigt bästa produkterna. Svanen är också ett verktyg för företag som vill bidra till arbetet för ett hållbart samhälle. Miljömärkning Sverige AB ansvarar för Svanen och EU:s motsvarighet EU Ecolabel. Läs mer på www.svanen.se

Taggar:

Om oss

Om Svanen och EU Ecolabel: Svanen är Nordens officiella miljömärke och EU Ecolabel är EU:s. Miljömärkning Sverige AB arbetar på uppdrag av regeringen för att vägleda konsumenter till de miljömässigt bästa produkterna. Produkterna lever upp till hårda miljö- och hälsokrav, som fastställs av en oberoende tredje part och skärps kontinuerligt. Svanen och EU Ecolabel är också verktyg för företag som vill bidra till arbetet för ett hållbart samhälle. Läs mer på www.svanen.se

Prenumerera

Dokument & länkar